Vad är mindfulness?

Mindfulness eller ”medveten närvaro”, innebär bland annat en uppmärksamhet i nuet; på din andning, kropp, tankar, känslor och omvärlden. Med mindfulnessträning kan du minska din stress, sova bättre, hantera smärta och bättre hantera ett liv i balans med en inre stabilitet.
Mindfulness är effektivt förebyggande mot sjukskrivning, men kan även vara en bra hjälp tillbaka till arbetslivet.
Praktiskt bygger mindfulness på formella och informella övningar i vardagen.
om mindfulness mindfulnesskurs mariette moureau

Ett välkänt begrepp i västvärlden

Mindfulness har sina rötter i buddismen och är en 2 000 år gammal tradition som framför allt utövas i Asien. Professor Jon Kabat Zinn tog begreppet till modern västerländsk medicin för 40 år sedan.
Han har sedan starten 1979 framgångsrikt behandlat över 16 000 patienter med kronisk smärta och stressrelaterade sjukdomar i sitt åttaveckors program.

30 minuter om dagen räcker

På Massachussets General Hospital, ett universitetssjukhus kopplat till Harvard, gjordes en jämförande studie i vilken man magnetröntgade försökspersoners hjärnor.
Halva gruppen tränade medvetenhet genom ca 30 min. daglig meditation under åtta veckor medan halva gruppen inte tränade medvetenhet alls. Efter de åtta veckorna var hjärnorna hos de som inte haft medvetenhetsträning oförändrad.
Hjärnorna hos gruppen som mediterat visade dock stora positiva förändringar.  De områden som bland annat styr självmedvetande och medkänsla visade ökad aktivitet. Personerna uppgav också att de kände sig mer avspända och välmående.
Är du nyfiken på artiklar eller mer vetenskaplig forskning?  Läs mer här

2 intressanta videos

12.50 minuter
Det amerikanska prisbelönta dokumentärprogrammet ”60 minutes” har ett intressant inslag om mindfulness och dess fördelar. Från januari 2015.
2 minuter
Jon Kabat Zinn, grundare av mindfulness i västvärlden pratar om mindfulness, uppmärksamhet och närvaro.