Mindfulness på arbetsplatsen

– en möjlighet att öka kännedom om sig själv och sina reaktioner.

För organisationer och företag

Introduktion till mindfulness:

Jag kommer till er, 5 tillfällen över 5 veckor. Deltagarna får teori varvat med meditationer, direkta exempel på hur ökad medvetenhet och bättre välmående kan appliceras på arbetsplatsen i konkreta arbetsrelaterade situationer.

Prenumerera på en meditationsstund:

En paus i arbetsdagen som skapar gemenskap över avdelningsgränser.
En uppskattad form. Jag kommer till er och pratar om ett på förväg bestämt tema som berör välmående och ett mindfult förhållningssätt. Följt av guidade meditationer.

Föreläsning:

En timmas introduktion till mindfulness, för 1-50 deltagare. Under en lunch, inför en after work eller bokat av friskvårdsklubben. Vill ni sedan boka utbildning så har personalen fått all information de behöver för att besluta om de vill delta.

Jag håller kurser på engelska såväl som svenska.

Visste du att…

Spjutspetsföretag som Apple och Google erbjuder regelbundet mindfulness på jobbet. Exempel på svenska företag är Ikea, IBM, Nordea och Roche.
Google har en egen mindfulnesschef, de erbjuder regelbundna meditationer på arbetstid.
Mindfulness är friskvårdsberättigat.

Ett urval nöjda kunder:

Hur kan mindfulness stötta organisationer?

På arbetsplatsen hjälper mindfulness bl a till att bygga lagarbete, öka kreativiteten och förbättrar kommunikation och konflikthantering.
Mindfulness är effektivt i förebyggande mot sjukskrivning men även en hjälp tillbaka till arbetslivet när sjukskrivning varit ett faktum.
Många upplever att mindfulness minskar stress, ångest och nedstämdhet samt att det kan vara en hjälp för att hantera smärta och sömnproblem.
Ökad medvetenhet ger en fördjupad förmåga att interagera med andra med klarhet, respekt och medkänsla.
Mindfulness är inget universalverktyg som löser allt. Det är heller ingen quick fix. Men det är ett kraftfullt verktyg som gör skillnad när deltagarna engagerar sig.

Vem bör gå utbildningen?

  • Ledare som vill ha ökat kreativitet, fokus och tydlighet.
  • Individer och grupper som upplever en hög stress.
  • Individer som behöver lära sig att tänka nytt, utanför boxen och ha en bättre förståelse för komplexa situationer.
  • De som behöver kommunicera mer effektivt och tydligt med sina kolleger och kunder.
  • Individer och grupper som är involverade i omorganisationer och avvecklingar.